Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΛΙΑΣ

ΜΗΛΙΑ

Η Μηλιά συγκαταλέγεται στα γηγενή χωριά του Τριγώ­νου,

Την πρωτοσυναντούμε ως Bcktas, βακούφι (τσιφλίκι) του Βαγιαζήτ του Α 'με χριστιανικό πληθυσμό το 1389, πα­ρόλο που η ονομασία του παραπέμπει
στο ετερόδομο Ισλάμ (Μπεκτασισμό).

Στην απογραφή του 1877 φέρεται να έχει 350 κατοίκους. Το 1905 διέθετε 32μαθητές του Δημοτικού, σχολίου.

Η παλιά αγία τράπεζα της εκκλησίας των Δώδεκα Απο­στόλων, που σώζεται στην αυλή της εκκλησίας έχει χαραγ­μένη την ημερομηνία 1808, 8βρίου 7 και πλήθος ονομάτων.


Στη Μηλιά βρέθηκε ένα ασημένιο νόμισμα του 2ου προ Χριστού αιώνα και φυλάσσεται στο Μουσείο Κομοτηνής. Στη μία όψη φέρει κεφάλι κισσοστεφανωμένου Διόνυσου, ε­νώ στη δεύτερη παριστάνεται γυμνή ανδρική μορφή σε όρθια

στάση με ρόπαλο, λεοντή και επιγραφή (Η)ΡΑΚΔΕΟΥΣ (Σ)ΩΤΗΡΟΣ ΘΔΣΙΩΝ (διάμετρος 3,1 εκατοστά) φέρει μι­κρό σπάσιμο.

Είναι της εποχής της συμμαχίας Ρωμαίων και Μαρωνι-τών και ανήκει στην όγδοη περίοδο κοπής νομισμάτων της Θάσου. Την ακριβή χρονολόγηση αυτού του τύπου Η Μ. Thompson τοποθετεί γύρω στο 180 π. Χ.

Το τετράδραχμο είναι μια καλή τοπική απομίμηση: το κε­φάλι και τα άκρα του Ηρακλή είναι επιμηκυσμένα ενώ λεί­πουν και οι λεπτομέρειες της λεοντής. Οι απομιμήσεις αυτές φανερώνουν την αναγκαιότητα ενός νομισματικού τύπου για τις συναλλαγές με τις ελληνικές αποικίες της Θράκης.

Τα αργυρά θασιακά τετράδραχμα στην ελληνική Θράκη φτάνουν τα 19 από τα οποία τα 17 είναι απομιμήσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει την οικονομική σημασία των νομισμά­των αλλά φανερώνει και την οικονομική κίνησης της περιο­χής-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου